t.kucinski@bhp3.pl+48 510229550
BHP - to najlepsza polisa ubezpieczeniowa

Ochrona danych osobowych – kurs i szkolenie z BHP3 Łódź

Ochrona danych osobowych w firmie to obowiązek

W związku z wejściem w życie nowego, unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i krajowej Ustawy o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo musi wdrożyć pewne zmiany, przystosowując się do wymogów ujętych w tych przepisach. Nie w każdym przedsiębiorstwie będzie konieczny Inspektor Danych Osobowych, jednak każda firma musi opracować własne procedury administrowania danymi. Jeśli działają Państwo na terenie miasta Łódź i okolic, a także w innych rejonach Polski, chętnie pomożemy wdrożyć w Waszym zakładzie potrzebne zmiany. Możemy podjąć się kompleksowych działań, uwzględniających ocenę ryzyka i nadzorowanie procesu aktualizacji wewnętrznych regulacji tak, by były zgodne z tym, jak obecnie powinna wyglądać ochrona danych osobowych w firmie. Możemy także podjąć się działania jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Państwa placówce i stale monitorować procesy w przedsiębiorstwie. Jeśli nie wiedzą Państwo, jak ma przebiegać ochrona danych osobowych szkolenie również jest w naszej ofercie. Jesteśmy otwarci na współpracę, natomiast jej zakres zależy od Państwa potrzeb.

Szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników

W ramach naszych usług przeprowadzamy szkolenie z ochrony danych osobowych. Pracownicy, mający kontakt z danymi, muszą wiedzieć, jakie od teraz powinni podejmować działania, by dobrze nimi administrować, np. jak zgłaszać naruszenia. Jeśli interesuje Państwa kurs ochrona danych osobowych jest tematem, który doskonale jest nam znany i potrafimy w prosty sposób przekazać niezbędną wiedzę pracownikom.

UWAGA Zbliża się termin wdrożenia wymagań RODO!.

każdy zakład nawet ten nie objęty obowiązkiem posiadania w swoich szeregach Inspektora Danych Osobowych zobowiązany jest do przystosowania się do przepisów w tym zakresie.
należy wdrożyć i utrzymać dobre praktyki. Dokonać audytu – czy napewno organizacji nie dotyczy powołanie IOD, przeprowadzić analizę ryzyka, przeprowadzić szkolenia, zawrzeć umowę o powierzenie danych – np. w ramach zewnętrznego biura rachunkowego, czy obsługi BHP.

Firma Nasza w ramach rozwoju w swoich szeregach posiada dwie osoby z wiedzą i doświadczeniem pozwalającym pełnić rolę Inspektorów Ochrony Danych.
Proponujemy usługę która pełnienia obowiązków IOD (zgodnie z rozporządzeniem Inspektorem może być jedynie konkretnie wskazana osoba) lub przystosowanie zakładu do wymogów nowych przepisów wewnątrz organizacji.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Powierzenie naszej firmie roli Inspektora Ochrony Danych – Outsourcing Inspektora Ochrony Danych to krok zapewniający utrzymanie zgodności z RODO

Do zadań Inspektora Ochrony Danych określonych zarówno w przepisach europejskich (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) jak również wchodzącego prawa krajowego (USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) należy między innymi:

Nadzorowanie opracowywania, tworzenia i aktualizacji regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych
Przeprowadzenie oceny ryzyka
Prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
Prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
Zatwierdzanie wniosków oraz udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Danych Osobowych, prowadzenie rejestru upoważnień
Prowadzenie rejestru incydentów, oraz zgłaszanie naruszeń
Kontakty z organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych
Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych
Realizacja audytów stanu ochrony danych osobowych
Nadzór nad procesem powierzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom
Nadzór nad procesem oceny skutków dla ochrony danych osobowych.
Nasza Usługa obejmuje wstępny audyt, wraz ze sporządzeniem recenzji prawnej na temat niezbędnych oraz zalecanych do wdrożenia zmian i procedur w organizacji – wykonanie oceny ryzyka.
Dokonanie szkolenia personelu
wprowadzenie procedur i instrukcji
monitorowanie procesów w organizacji
Zapraszamy do współpracy