t.kucinski@bhp3.pl+48 510229550
BHP - to najlepsza polisa ubezpieczeniowa

Polityka prywatności

Na podstawie  „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, dalej „RODO”. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Niniejszym informujemy Pana / Panią, że w celu prawidłowego udostępnienia dostępu do strony  przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.
Administrator danych osobowych Firma Usługowo-Szkoleniowa Tomasz Kuciński, Zielkowice 231, 99-400 Łowicz

Cele i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzane są w celu:

Odbiorcy danych
Pana / Pani dane będą przekazywane następującym odbiorcom:
Firmie współpracującej z nami w zakresie obsługi strony www: Verseo sp. z o.o. sp.k.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pana / Pani dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google: Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,USA. Odpowiednie zabezpieczenia Pana / Pani danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).

Okres przechowywania danych
Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail tkucinski@bhp3.pl Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.