t.kucinski@bhp3.pl+48 510229550
BHP - to najlepsza polisa ubezpieczeniowa

18-02-2018

Szkolenia BHP w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Informujemy, ze prowadzimy zapisy na następne szkolenie. Szkolenie z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin – zapraszamy do kontaktu

kurs uzupełniający jednodniowy – miejsce szkolenia – Skierniewice

osoby chętne proszę o kontakt

zapisy tel: 510229550 lub tomaszkucinski@gmail.com

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Utworzono Bazę Danych o produktach i opakowaniach

28-01-2018

W styczniu tego roku zaczęła działać baza Danych o Produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

 • Baza znajduje się pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl w bazie znajduje się rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

  • –>Czytaj więcej <--


  Bieżące Ważne Terminy

  10-01-2018

  1/za 2017 rok w terminie do 31 marca 2018 roku –Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł.
 • 2/za 2017 rok należy złożyć w terminie do 15 marca 2018 roku informacje i sprawozdanie z zakresu opłaty produktowej

  3/za 2017 rok należy złożyć również w terminie do 15 marca 2018 roku. informacje o masie wytworzonych lub zebranych odpadów

 • Wzór formularza zbiorczego zestawienia danych o odpadach